Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek nie widzia�� na w��asne oczy egzekucji we wsi Podg��ra, ale by�� wtedy w pobli��u. Zeznaje, ��e 10 Polak��w zosta��o rozstrzelanych w odwecie za zabicie jednego Niemca. Ich nazwiska zosta��y podane w obwieszczeniu.]
No results