Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek opisuje kilka egzekucji dokonanych mi��dzy 24 a 27 sierpnia 1944 r. przez Gestapo. Ludzi zwo��ono od strony miasta, kazano im kopa�� groby i ich rozstrzeliwano.]
No results