Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek opisuje ob��aw�� w okolicach Che��ma z pa��dziernika 1943 r., podczas kt��rej Niemcy aresztowali i zamordowali ponad 30 os��b, w tym m����a ��wiadka.]
No results