Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek opisuje odprowadzanie m����czyzn, gromadzonych na pl. Konfederacji i przy ul. Kleczewskiej, w nieznanym kierunku oraz rozstrzelanie siedmiu m��odych powsta��c��w na ul. Przybyszewskiego.]
No results