Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek opisuje spalenie ��ywcem ludzi, kt��rzy pomagali partyzantom ze wsi Serbin��w. Wed��ug ��wiadka przyczyn�� tej zbrodni byli konfidencji, kt��rzy zadenuncjowali podziemie. Zostali oni potem rozstrzelani przez podziemny wymiar sprawiedliwo��ci.]
No results