Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek opisuje sw��j pobyt na stadionie przy ul. ��azienkowskiej, gdzie przebywa�� od 1 sierpnia. Po kilku dniach wraz z ludno��ci�� z tego terenu zosta�� poprowadzony do pobliskich koszar SS, a nast��pnie do podwarszawskich Regu��. Przez ca��y pobyt na stadionie nie s��ysza�� o ��adnych egzekucjach.]
No results