Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek opowiada o pracy w obozie w miejscowo��ci Zawada, gdzie cz������ Polak��w zmar��a od stania ca��ymi dniami w wodzie.]
No results