Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek opowiada o rozstrzelaniu przez Niemc��w grupy le��nik��w i uratowaniu od pochowania ��ywcem jednej kobiety.]
No results