Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek podaje przyczyn��, dlaczego zamordowano ��yd��w w 1943 r. w kopalni ���Staszic���. Zostali on zadenuncjowani przez Polaka pracuj��cego w kopalni. Opisuje egzekucj��.]
No results