Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek przebywa�� w KL Auschwitz od 25 czerwca 1940 do 27 lutego 1943 r. Pracowa�� w kuchni, do kt��rej przychodzi�� m.in. Paul Szczurek, aby odbiera�� swoje dodatkowe przydzia��y za prac�� przy eskortowaniu wi����ni��w. Z w��asnych obserwacji ��wiadek wie, ��e bi�� on wi����ni��w.]
No results