Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek przebywa�� w KL Majdanek od lutego 1943 do lipca 1944 r. Na okazanej mu fotografii rozpoznaje Ericha Muhsfeldta, ale nie jest w stanie poda�� bli��szych informacji na temat jego dzia��alno��ci opr��cz tego, ��e dokonywa�� selekcji ludzi wysy��anych do gazu.]
No results