Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek przebywa�� w KL Majdanek od stycznia 1943 do kwietnia 1944 r. Zeznaje na temat Ericha Muhsfeldta. Nie podaje wielu szczeg������w, m��wi tylko, ��e bra�� on udzia�� w dokonywaniu selekcji wi����ni��w i gazowaniu.]
No results