Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek relacjonuje przebieg ob��awy ��andarmerii niemieckiej przeprowadzonej w Zielonce, w trakcie kt��rej zosta�� zamordowany jego syn. Informuje, ��e dzi��ki interwencji komendanta policji m��g�� zabra�� i pochowa�� zw��oki syna.]
No results