Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zeznaje o aresztowaniu m����a wraz z innymi osobami z Kornicy, przewiezieniu go do wi��zienia w Ko��skich oraz o rozstrzelaniu go w ko��cu przez SS. Mogi���� odnaleziono w 1945 i zidentyfikowa��a m����a.]
No results