Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zeznaje o aresztowaniu rodziny ��wierczy��skich w ich restauracji w Ko��skich oraz go��ci i ludzi tam zatrudnionych. Dok��adnie wymienia nazwiska aresztowanych i czym si�� zajmowali.]
No results