Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zeznaje o wej��ciu ��andarm��w do ich domu we wsi M��otkowice i wyprowadzeniu jej brata, kt��ry nast��pnie zosta�� zabity za stodo����.]
No results