Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zeznaje w sprawie wyw��zki do obozu. By�� w obozie Jawiszowice niedaleko KL Auschwitz od 22 maja 1944 r. do 1 lutego 1945. M��wi�� o wykonywaniu ci����kich prac w kopalni, g��odzeniu robotnik��w, codziennym biciu.]
No results