Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zeznaje, ��e na jego ziemi zbudowano ob��z. Po zabraniu mu 8 ha musia�� znale���� inne ��r��d��o dochodu, zatrudni�� si�� w firmie budowlanej, kt��ra wznosi��a baraki dla Majdanka. Widzia��, jak stra��nicy nieludzko bili wi����ni��w. Wiedzia�� te��, ��e wszystkich zmar��ych przewo��ono do krematorium, gdzie, je��li jeszcze ��yli, dobijano ich uderzeniem m��otka w ty�� g��owy. Wielkich akcji eksterminacyjnych nie widzia��, bo Niemcy organizowali je po nocach, kiedy na terenie obozu nie by��o cywil��w.]
No results