Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zeznaje, ��e wraz z kolegami zosta�� zatrzymany przez Niemc��w i zaprowadzony do jednego z dom��w. Koledzy zostali tam rozstrzelani, on za�� zosta�� zwolniony dzi��ki posiadaniu dowod��w, ��e jego dzieci zosta��y zes��ane na roboty przymusowe do Niemiec. Gdy odchodzi�� z miejsca zbrodni, s��ysza�� huk granat��w.]
No results