Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zeznaje, ��e wraz z rodzin�� i innymi mieszka��cami zosta�� wyp��dzony z domu przy ul. ��w. Barbary i poprowadzony do Domu Akcji Katolickiej ���Roma���, a nast��pnie do obozu przej��ciowego w Pruszkowie.]
No results