Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek, by��y wi��zie�� KL Auschwitz, zwraca si�� z pro��b�� o przes��uchanie go w sprawie Hansa Aumeiera i zbrodni pope��nionych przez niego w obozie. Jako przyk��ad podaje egzekucj�� kompanii budowlanej oraz ��mier�� 50 ���muzu��man��w��� przy czyszczeniu kana����w.]
No results