Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek, wi��zie�� KL Auschwitz, opisuje, jak bito drugi transport z Warszawy ko��kami z wikliny. Wspomina zamkni��cie w bunkrze na 10 os��b ��� 40 wi����ni��w, z czego prze��y��o tylko 3.]
No results