Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Aresztowany i internowany z Litwy do obozu w Kozielsku. Opisuje warunki panuj��ce w obozie, prac��, s��u��b�� zdrowia. Stosunek w��adz do wi����ni��w. Po og��oszeniu amnestii wst��pi�� do Armii Andersa.]
No results