Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = By��y wi��zie�� KL Auschwitz opisuje zachowanie Hansa Schumachera, zast��pcy szefa magazynu ��ywno��ciowego ��� zn��ca�� si�� nad wi����niami, g��odzi�� ich. ��wiadek opowiada, ��e podczas roz��adowywania chleba cz��sto si�� on kruszy��, co wi����niowie wykorzystywali i zbierali okruchy. Schumacher o tym wiedzia�� i czatowa�� na wi����ni��w, by m��c ich za to pobi��.]
No results