Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kobieta wywieziona wraz z rodzin�� do pracy przymusowej przy wyr��bie lasu i zbieraniu ��ywicy. Opowiada, ��e po��owa z 45 rodzin zes��anych do tego miejsca umar��a z powodu ci����kich warunk��w.]
No results