Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kobieta zosta��a wywieziona 10 lutego 1940 r. wraz z rodzin�� do posio��ka Ozerki w rejonie tabory��skim. Panowa��y tam ci����kie warunki mieszkaniowe i pracy. Stosunek w��adz sowieckich do Polak��w by�� z��y. Po amnestii wyjecha��a do Uzbekistanu.]
No results