Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kr��tkie zeznanie informuj��ce o aresztowaniu prof. Stefana Kopcia wraz z synem i c��rk��, Mari�� Kope��, kt��ra przebywa��a na Pawiaku do wybuchu Powstania Warszawskiego, a o rozstrzelaniu ojca i brata 11 marca 1941 r. w Palmirach dowiedzia��a si�� p����tora roku p����niej.]
No results