Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz dotycz��cy cz����ci obozu pracy w hucie Ludwik��w w Kielcach funkcjonuj��cej od 1 czerwca 1943 do 1 sierpnia 1944 r. Przesz��o przez ni�� ok. 500 ��yd��w z Austrii, Niemiec i Czech, kt��rzy po likwidacji obozu zostali wywiezieni do KL Auschwitz.]
No results