Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz dotycz��cy rozstrzelania ok. 80 os��b za rzekom�� przynale��no���� do organizacji podziemnej. Cia��a wykopano w 1944 r. i spalono.]
No results