Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz dotycz��cy rozstrzelania w listopadzie 1943 r. w Parchocinie pi��ciu os��b prawdopodobnie przez Sipo.]
No results