Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz kr��tko informuj��cy o mordzie na polskiej ludno��ci cywilnej we wsi Czekarzewice dokonanym 31 grudnia 1943 r. dokonanym przez niemieck�� ��andarmeri��. Rozstrzelano sze���� os��b.]
No results