Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Ob��z jeniecki w Kozielsku i Griazowcu. Z��e warunki w celach. Wi����niowie to oficerowie i podoficerowie armii polskiej. Oficer��w nie zmuszano do pracy. Ni��si rang�� pracowali przy pracach porz��dkowych w obozie. Propaganda od pocz��tku pobytu w obozie.]
No results