Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Opis reali��w ��ycia przy ul. ��elaznej w trakcie Powstania Warszawskiego. ��wiadek musia�� ca��y czas si�� przemieszcza��. Gdy dosta�� si�� w r��ce Niemc��w, zosta�� przez nich skierowany do pracy przymusowej w fabryce Philipsa przy ul. Karolkowej. Potem wyjecha�� do Piastowa.]
No results