Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Podczas Powstania Warszawskiego przes��uchiwana ukrywa��a si�� na Ochocie. Wraz z ca���� ludno��ci�� zgromadzon�� w swoim bloku przesz��a na teren Zieleniaka.]
No results