Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Protok���� przes��uchania majora Wojska Polskiego. W czasie okupacji by�� on ��wiadkiem tego, jak Niemcy w odwecie za zab��jstwo i ranienie ��o��nierzy niemieckich przez polskiego kryminalist�� bili wszystkich Polak��w spotkanych w Aninie. Wkr��tce zacz����y si�� przes��uchania, na kt��re zosta�� doprowadzony r��wnie�� ��wiadek, zamieszka��y w pobli��u miejsca zbrodni. Po przes��uchaniu zosta�� wypuszczony, nazajutrz widzia�� zw��oki przes��uchiwanych oraz otrzyma�� informacje o egzekucjach i masowych grobach. Do protoko��u za����czono zeznanie oraz szkic sytuacyjny.]
No results