Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Przes��uchiwany ukrywa�� si�� w czasie Powstania Warszawskiego na terenie Teatru Wielkiego, gdzie by�� ��wiadkiem rozstrzelania m����czyzn. Wspomina, ��e w gmachu przebywali ��o��nierze m��wi��cy po ukrai��sku.]
No results