Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Przes��uchiwany zeznaje, ��e w 1940 r. formacja niemiecka ufortyfikowa��a teren szko��y przy ul. Stojanowskiej. Do prac wykorzysta��a robotnik��w ��ydowskich, kt��rzy potem zostali rozstrzelani.]
No results