Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka o wyprowadzeniu w nocy z 5 na 6 sierpnia 1944 r. mieszka��c��w domu przy al. Przyjaci���� 3a na dziedziniec gmachu Gestapo w al. Szucha, gdzie ca��y czas by��a doprowadzana ludno���� cywilna i oddzielano m����czyzn od kobiet. ��wiadek ukry�� si�� w��r��d tych ostatnich w przebraniu kobiecym i dzi��ki temu ocala��. Kobiety zosta��y wypuszczone i mog��y si�� uda�� na tereny zaj��te przez powsta��c��w.]
No results