Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka z pacyfikacji i podpalenia domu przy ul. Marsza��kowskiej 9, nast��pnie wysiedlenia go razem z wszystkimi mieszka��cami z kamienicy przy ul. Marsza��kowskiej 8. Niemcy zabrali wtedy czterech m��odych m����czyzn, po kt��rych ��lad zagin����.]
No results