Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka, organizatora punktu sanitarnego przy ul. Gda��skiej 2, cz��onka komisji do zbadania zbrodni niemieckich w bloku przy ul. Gda��skiej 4, w tzw. Pekinie, powo��anej przez w��adze powsta��cze. M����czyzna podaje, kogo i ile zw��ok zasta�� na miejscu, oraz opisuje zaj��cie szpitala powsta��czego nr 100 i zabicie tam oficera AK pseud. ���Gryf���.]
No results