Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja dotycz��ca aresztowania m����a zeznaj��cej i wywiezienia go do Kr��lewca, gdzie zosta�� zamordowany.]
No results