Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja dotycz��ca egzekucji na terenie szko��y przy ul. Stojanowskiej. Przes��uchiwana informuje, ��e dosz��o tam do dw��ch egzekucji Polak��w i ��yd��w oraz ��e na miejscu zosta�� wykopany d���� dla 72 os��b.]
No results