Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja dotycz��ca likwidacji m����czyzn przy ul. Zawiszy 43. Zeznaj��ca by��a ��wiadkiem selekcji os��b do egzekucji. Potwierdza zeznanie Kazimierza Szajewskiego.]
No results