Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja dozorcy domu przy ul. S��onecznej 50. Dnia 2 sierpnia budynek zosta�� opuszczony przez powsta��c��w, do 5 sierpnia schodzili si�� tam mieszka��cy spalonych dom��w przy ulicach Belwederskiej i Chocimskiej. Dnia 5 sierpnia budynek zosta�� otoczony przez ���Ukrai��c��w���, nakazano wyj���� wszystkim m����czyznom i pop��dzono ich ul. S��oneczn�� w stron�� pl. Unii Lubelskiej. ��wiadek przytacza relacj�� o rozstrzeliwaniach w okolicy al. Szucha.]
No results