Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja jednego z wi����ni��w Pawiaka, kt��ry opowiada o swoim pobycie w wi��zieniu w maju i czerwcu 1943 r., w tym o torturowaniu wi����ni��w na Pawiaku i na Szucha, oraz o wywiezieniu 29 maja na egzekucj�� w ruinach getta wielu aresztowanych.]
No results