Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja matki jednego z 15 futbolist��w aresztowanych osobi��cie przez Ludwiga Fischera. Zeznaje ona, ��e gubernator nakaza�� aresztowa�� ich pod zarzutem dzia��alno��ci konspiracyjnej i brutalnie przes��ucha��, potem ch��opcy zostali wypuszczeni i ponownie aresztowani po zamachu na Franza Kutscher��.]
No results