Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja mieszkanki domu przy ul. Pu��awskiej 3, kt��ra 5 sierpnia 1944 r. zosta��a wraz z innymi osobami wyp��dzona przez Niemc��w. Opisuje rozdzielenie kobiet i m����czyzn ��� m����czyzn zatrzymano w al. Szucha, kobiety ��� u zbieg Szucha i Al. Ujazdowskich. Podaje, ��e wraz z kobietami sp��dzono dzieci, opisuje wykorzystanie ludno��ci cywilnej jako ��ywe tarcze. Od innych os��b dowiedzia��a si��, ��e m����czy��ni zostali rozstrzelani w okolicach ogr��dka jordanowskiego.]
No results