Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja piel��gniarki, ��wiadka zbrodni niemieckich dokonanych w dniach 5���6 sierpnia 1944 r. na terenie Szpitala ��w. ��azarza. Zeznaj��ca wraz z innymi cz��onkami personelu nie zosta��a rozstrzelana na pro��b�� przebywaj��cych w szpitalu ��o��nierzy niemieckich, p����niej zosta��a zaprowadzona wraz z innymi do Szpitala ��w. Stanis��awa. Widzia��a cia��a rozstrzelanych Polak��w.]
No results