Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja pracownicy pralni w koszarach w Bia��obrzegach. ��wiadek opisuje g����d panuj��cy w tamtejszym obozie jenieckim, wywo��enie zw��ok oraz transporty je��c��w z W��och.]
No results