Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja pracownika fabryki Franaszka, kt��ry wspomina rozstrzelanie m��odego ch��opca przy rozbieraniu barykad, poniewa�� jeden z Niemc��w rozpozna�� w nim osob��, kt��ra wcze��niej opatrywa��a powsta��ca. ��wiadek m��wi o egzekucjach m����czyzn przy ko��ciele ��w. Wojciecha.]
No results